Jos jätät äänestämättä eurovaaleissa, vihervasemmisto kiittää!

Moni Suomessa pitää europarlamenttivaaleja vähemmän tärkeinä ja jättää äänestämättä niissä. Äänestysprosentti on pyörinyt 40 % tuntumassa kolmissa edellisissä vaaleissa, kun vertailun vuoksi tällä vuosituhannella eduskuntavaaleissa 65–70 % on äänestänyt.

Nämä europarlamenttivaalit ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeät, kahdestakin syystä. Ensiksikin, vihervasemmistohallitus saadaan kokoon ainoastaan, jos keskusta mahdollistaa sen. Jos jo tässä kohtaa, kun hallitusta ollaan vasta muodostamassa, keskusta ottaa rökäletappion jo toisissa vaaleissa peräkkäin, sillä on varmasti vaikutusta siihen, haluaako keskusta ylipäänsä lähteä hallitukseen, tai ainakin siihen, millä ehdoilla se mukaan lähtee. Jos kansa esittää riittävän selvin numeroin vastalauseensa sille, että SDP:n Rinne käveli hallitustunnustelijana vaalituloksen ja kansan tahdon yli, voi olla, että katastrofaalisiin tuloksiin johtava vihervasemmistohallitus jää muodostumatta.

Toiseksi, Euroopan tasolla liittovaltiouskovaiset ja vihervasemmistoleiri ovat pyrkineet hyökkäämään kokonaisia valtioita vastaan, jos kansa on niissä äänestänyt heidän mielestään väärin. Kun monet Itä-Euroopan maat ovat sanoneet jyrkästi ei haittamaahanmuutolle ja pyrkineet turvaamaan omien kansalaistensa turvallisuuden sekä valvomaan rajojaan, EU-eliitti on syyttänyt näitä valtioita demokratian ja perusoikeuksien polkemisesta. Tämä siitä huolimatta, että kyseiset maat ovat itse valinneet päättäjänsä demokraattisissa vaaleissa, ja EU:n kyvyttömyys hallita turvapaikanhakijakriisiä sekä varmistaa kansalaistensa turvallisuus on nähty lähes kaikissa läntisen Euroopan maissa.

Euroopan parlamentti tekee päätöksensä siitä, onko joku maa loukannut ”EU:n perustana olevia arvoja”, kahden kolmasosan määräenemmistöllä. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että parlamenttiin saadaan vahva kansallismielinen siipi varmistamaan, että vihervasemmisto ja muut itsenäisten kansallisvaltioiden vastustajat eivät saa parlamentissa 2/3 määräenemmistöä kasaan. Perussuomalaiset ovat Suomessa ainoa puolue, jonka mepit kannattavat itsenäisiä kansallisvaltioita liittovaltioideologian sijasta.

Kuka sitten hyötyy siitä, jos kansallismieliset jättävät äänestämättä?

Se nähdään selkeästi, kun verrataan vuoden 2011 eduskuntavaalien ja vuoden 2014 europarlamenttivaalien tuloksia:

20190515-grafiikka1

Vaikka kaikkien puolueiden äänimäärä laski äänestysaktiivisuuden laskun myötä, RKP:n kannattajista vain reilut 7 % jätti äänestämättä europarlamenttivaaleissa. Sen sijaan perussuomalaisten äänestäjistä enemmistö, yli 300 000 äänestäjää, jätti äänensä käyttämättä ja samalla käytännössä lahjoitti paikkoja vihervasemmistolle.

Sillä, jätätkö perussuomalaisten kannattajana äänestämättä, voi olla ratkaiseva merkitys sekä kotimaan hallitusneuvotteluihin että siihen, millaista politiikkaa Suomi EU:ssa ajaa. Jos kaikki eduskuntavaaleissa äänestäneet puolueesta riippumatta äänestäisivät samalla tavalla, Suomen paikat europarlamentissa jakautuisivat seuraavasti (13 suurinta vertailulukua = läpimenijää korostettu vihreällä taustalla):

20190515-grafiikka2

Jos sen sijaan kunkin puolueen tämän huhtikuun eduskuntavaaleissa saamat kokonaisäänimäärät tippuvat samassa suhteessa kuin edeltäneistä eduskuntavaaleista vuoden 2014 eurovaaleihin, yksi perussuomalaisten kolmesta paikasta häviää ja RKP saa yhden paikan europarlamenttiin:

20190515-grafiikka3

Samalla kannattaa huomata, että pienin vertailuluku, jolla paikka tällä äänestysaktiivisuudella europarlamentista heltiää, on 103 676 ääntä. Äänestämällä sellaisia listoja, joilla ei ole edellytyksiä päästä lähellekään äänikynnyksenä toimivaa noin 100 000 äänen kokonaisäänimäärää, oma ääni menee takuuvarmasti hukkaan, eikä äänestämättä jättämisen lisäksi myöskään näiden listojen äänestäminen toimi protestina.

Jos kaikki, jotka äänestivät eduskuntavaaleissa perussuomalaisia, lähtisivät europarlamenttivaaleissa vaaliuurnille, mutta muiden puolueiden äänestysaktiivisuus tippuisi samalle tasolle kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa, perussuomalaiset olisi Suomen selkeästi suurin puolue ja saisi parlamenttiin peräti neljä paikkaa:

20190515-grafiikka4

Perussuomalaisten kannattajilla on näissä vaaleissa valtavasti valtaa. Kyse on siitä, käytämmekö sitä. Nyt jos koskaan kannattaa siis vaivautua vaaliuurnille – äänestämällä perussuomalaiset suurimmaksi puolueeksi paitsi heität kapuloita rattaisiin vihervasemmistohallitukselle ja saat Rinteen ja Kaikkosen hymyt hyytymään, olet myös kääntämässä EU:n linjaa. Jos kansallismieliset voimat saavat parlamentissa vähintään yhden kolmasosan paikoista, omien kansalaistensa edun turvapaikanhakijoiden edelle asettavat jäsenvaltiot vapautuvat EU-eliitin kiristyksestä. Käytä valtaasi ja äänestä loppu Brysselin hirmuvallalle!